Wysoccy - Materiały Budowlane Chojnice

Budowa domu
WYSOCCY Spółka Jawna

ul. Zakładowa 4
89-600 Chojnice
tel. 52 397 14 48
tel./fax 52 397 80 71

Usługi > Demontaż i utylizacja azbestu

W dniu 14 lipca 2009 roku został przyjęty w Polsce program usuwania rakotwórczych wyrobów azbestowych. Do tej kategorii w szczególności należą pokrycia dachowe wykonane z eternitu. Program ma trwać do 2032 r. i do tego czasu wszelkie wyroby zawierające azbest powinny zostać zdemontowane i zutylizowane.

Azbest jest materiałem wysoce niebezpiecznym dla zdrowia. Jego demontaż i utylizacja wymaga zachowania ścisłych norm bezpieczeństwa aby nie dopuścić do skażenia ludzi oraz środowiska. Firma Wysoccy jako jedna z niewielu firm w regionie* posiada wszelkie uprawnienia pozwalające na demontaż oraz późniejszy transport i utylizację wyrobów z azbestu, w tym pokryć dachowych z  eternitu.

 

 

Nasi pracownicy są specjalnie przeszkoleni oraz posiadają specjalistyczny sprzęt potrzebny do usuwania wyrobów azbestowych. Posiadamy również specjalne pojazdy do przewozu niebezpiecznych materiałów.

 

 

 Pomagamy również uzyskać środki na wymianę pokrycia dachowego z eternitu. Zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi z refundacją poniesionych kosztów. Pieniądze te pochodzą z programów uruchomionych przez poszczególne samorządy. 

  

*http://bazaazbestowa.pl/company - lista firm posiadających uprawnienia do pracy z azbestem na terenie całego kraju

 


Lokalizacja
Mapa Polski Wysoccy - dojazd, ul. Zakładowa
Projekt © strony internetowe, cms